Vademecum klienta

    
                     1. Co oblicza taksometr? 


Taksometr sumuje: 


- opłatę początkową tzw. Start


- opłatę za przejechany kilometr na 1,2,3 lub 4 taryfie 


- postój taksówki tj. każdorazowe zatrzymanie taksówki i jej postój 


2. Kiedy stosuje się poszczególne taryfy?

 Taryfę 1 włącza się w dni powszednie w godzinach 6:00 do 22:00.


Taryfę 2 włącza się w nocy w dni powszednie w godzinach 22:00 do 6:00 oraz w niedzielę i święta. 


 Taryfę 3 włącza się w dni powszednie od 6:00 do 22:00 przy kursach poza granice administracyjne Inowrocławia, przełączenie z taryfy 1 na taryfę 3 następuje przy tablicy z oznaczeniem miasta Inowrocław lub przy kursach z poza miasta do Inowrocławia, przełączenie z taryfy 3 na taryfę 1 następuje również przy tablicy z oznaczeniem miasta. 

 Taryfę 4 włącza się w nocy w godzinach od 22:00 do 6:00 oraz w niedzielę i święta pozagranicami miasta Inowrocławia ,przełączenie taryfy z 4 na 2 lub z 2 na 4 następuje analogicznie jak podczas kursów poza granicami miasta na taryfie 3. 


3. Czy podczas pokonywania trasy przejazdu z pkt. A znajdującego się w obrębie miasta do pkt. B również znajdującego się w obrębie miasta w dzień powszedni na 1 taryfie, przekraczając granice administracyjne miasta kierowca powinien włączyć 3 taryfę?

Oczywiście ,że nie. Kierowca powinien zacząć kurs i skończyć na 1 taryfie pomimo wyjechania podczas kursu poza granice administracyjne miasta.


4. Kiedy włącza się opłatę za postój?

 Opłata zapostój włącza się automatycznie przy każdym zatrzymaniu taksówki np. przysklepie , na światłach, przed przejściem dla pieszych itp. Opłata ta ustawiona jest w wysokości 30,00 zł za godzinę postoju, czyli 1 minuta postoju, zatrzymania to 50 gr . 


5. Czy warto żądać paragonu za wykonany kurs?

Oczywiście że tak! Na paragonie jest wiele przydatnych informacji. Na przykład w odzyskaniu pozostawionego przedmiotu w taksówce, ustaleniu taryfy na jakiej jechaliśmy, itp.


6. Czy taksówkarz ma obowiązek wystawić rachunek za wykonany kurs?

Taksówkarz ma obowiązek na żądanie klienta wystawić rachunek ( f-rę VAT jeśli jest płatnikiem podatku VAT) za wykonany kurs wraz z dopłatami jeżeli takie wystąpiły.

Pasażer może otrzymać albo paragon z kasy fiskalnej lub rachunek ( faktura VAT), nigdy obydwu dokumentów razem. Pasażer może odmówić zapłaty za kurs jeżeli kierowca nie wydał na żądanie paragonu lub rachunku.


7. Czy taksówkarz może nie włączać taksometru?

Nie , to przestępstwo karno-skarbowe. Dla własnego dobra proszę nie zgadzać się na takie praktyki. Bywa, że kurs bez włączonego taksometru jest droższy od kursu wg wskazań taksometru. A tak na marginesie bywały przypadki, że kierowca niewłączył taksometru, kurs się zakończył na taksometrze "0" wniosek??..nie trzeba płacić, nie było kursu.


8. Czy taksówkarz ma prawo żądać zapłaty za nieukończony kurs z jego winy np. awaria, brak paliwa, wypadek itp.

Oczywiście,że nie. Taksówkarz ma obowiązek wezwać drugą taksówkę dla klienta, to proste usługa nie wykonana nie może być zapłacona.


9. Czy Taksówkarz może żądać zadośćuczynienia finansowego za szkody wyrządzone w taksówce przez pasażera?

Tak ma prawo żądać pokrycia kosztów naprawy uszkodzenia lub prania tapicerki itp.

10. Czy taksówkarz ma prawo odmówić zabrania pasażera?

Tak ma prawo. Jeżeli Taksówkarz uzna, że Pasażer jest w stanie nietrzeźwym i może to stanowić zagrożenie dla niego podczas przejazdu, jeżeli Pasażer jest agresywny,brudny itp.


11. Czy Taksówkarz może przyjąć w zastaw za wykonany kurs dokumenty?

Nie, niewolno mu przyjmować w zastaw żadnych dokumentów , w polskim prawie jest to karane.

12. Dlaczego kurs nierówny kursowi? Jednego dnia zapłaciłam 12,00 zł a drugiego dnia na tej samej trasie zapłaciłam 14,00 zł?

Przyczyny mogą być dwie możliwe jest, że kierowca kilka razy więcej niż zwykle zatrzymał się np. na światłach i włączył się licznik czasowy lub taksometr działa nieprawidłowo i takie zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić do firmy.


13. Czy taksówka musi być wyposażona w foteliki dla dzieci?

Nie musi. Przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego mówią, że taksówka nie musi mieć fotelika do przewożenia dziecka.